Нове судије Врховног суда ступиле на функцију

Судије Врховног суда Весна Мастиловић и Жељко Шкорић ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 23. августа 2023. године у Врховном суду.

До избора на функцију судије Врховног суда, судија Весна Мастиловић обављала је функцију судије Апелационог суда у Београду, а судија Жељко Шкорић обављао је функцију судије Управног суда.

Високи савет судства на седници одржаној 29. јуна 2023. године, донео је Одлуку о избору судија у Врховни суд.