Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o Набавци електричне енергије, у поступку ЦЈН број 5/2019