Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 1/2018