Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 2/2020 - Услуге одржавања лифтова у згради судова у Немањиној бр. 9