Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 6/2018