Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 8/2018