Обавештење о посети министра правде Републике Турске, Садулаха Ергина

Министар правде Републике Турске, господин Садулах Ергин, у службеној посети Врховном касационом суду

У просторијама Врховног касационог суда в.ф. председника Врховног касационог суда, са члановима свог кабинета, примио је делегацију Министарства правде Републике Турске, на челу са господином Садулахом Ергином, министром правде Републике Турске.

Тема сусрета била је билатерална сарадња и актуелно стање у судству.

На састанку су предочени приоритети судства Републике Србије у наредном периоду, дефинисани у Националној стратегији реформе правосуђа 2013-2018 и Акционом плану за њено спровођење. Разговарано је о предстојећој измени сета правосудних закона и најављеном повећању броја судова у новој мрежи судова. Истакнут је значај постојања добре сарадње у правној области између Републике Србије и Републике Турске, као и неопходност продубљивања даље сарадње између ове две државе у области правосуђа. В.ф. председника Суда изразио је став да је јако, независно и ефикасно судство добар основ свеобухватније сарадње и у другим областима и да само такво судство може пружити правну сигурност и омогућити инвеститорима да препознају елемент оправданости улагања у нашу земљу.