Одлука којом се продужава важење Упутства о раду Суда са странкама и Упутства о раду судија и запослених у Суду за време ванредног стања

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић донео је 27. марта 2020. године Одлуку којом се продужава важење Упутства о раду Суда са странкама за време ванредног стања и Упутства о раду судија и запослених у Суду за време ванредног стања.