Округли сто „Оперативна унапређења судског поступка у циљу побољшања ефикасности правосуђа“

Округли сто „Оперативна унапређења судског поступка у циљу побољшања ефикасности правосуђа“, одржан је 11. априла 2019. године у Београду, у организацији USAID Пројекта владавине права уз подршку Високог савета судства.

Обраћајући се уводним речима, в.ф. председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства Драгомир Милојевић је рекао да је „владавина права суштински предуслов за било какав миран и одржив развој друштва и ако нема владавине права онда нема ни поштовања права на судску заштиту“ и додао да је „немогуће говорити о поштовању права на судску заштиту ако се суди дуго, споро и толеришу неажурности странака или других учесника у поступку.“

Председник Милојевић је указао на значајну подршку USAID Пројекта владавине права Врховном касационом суду и Високом савету судства у циљу унапређења независности, непристрасности, стручности, одговорности и ефикасности правосуђа.

На округлом столу су представљене активности USAID Пројекта владавине права са освртом на унапређење наплате судских такси и доставу судских писмена кроз измену АВП система, презентовани су и резултати промоције поступка вансудског поравнања као и нове иницијативе у оквиру Комуникационе стратегије Високог савета судства и судова.