Општа седница Врховног касационог суда поставила судију Драгомира Милојевића за в.ф. председника суда

Општа седница Врховног касационог суда на седници одржаној 3. децембра 2020. године, поставила је судију Драгомира Милојевића за вршиоца функције председника Врховног касационог суда, од 7. децембра 2020. године док нови председник Суда не ступи на функцију, а најдуже на 6 месеци.