Основни суд у Зајечару

Адреса: 

Зајечар, Трг Ослобођења бр. 30.

Телефон: 

019/420-466, 421-165

Факс: 

019/422-462

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

71 412

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.