Основни суд у Крушевцу

Адреса: 

Крушевац, Трг Косовских јунака бр.3.

Телефон: 

037/ 413-600

Факс: 

037/422-054

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

154 647

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.