Основни суд у Новом Пазару

Адреса: 

Нови Пазар, Житни трг бр.16

Телефон: 

020/ 312-511, 331-270

Факс: 

020/331-271

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

123 536

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.