Основни суд у Прокупљу

Адреса: 

Прокупље, 21. Српске Дивизије бр.2

Телефон: 

027/321-784 , 321-649

Факс: 

027/321-784

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

73 819

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.