Основни суд у Сремској Митровици

Адреса: 

Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 39

Телефон: 

022/600-104, 600-101

Факс: 

022/610-653

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

79 773

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.