Представљање радног текста Стратегије развоја правосуђа 2019-2024. године

В.ф. председнка Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је на округлом столу у оквиру консултативног процеса о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, који је одржан 24. јуна 2019. године у Београду.

„Разлози примене реформских активности у протеклом периоду укузују на то да нам је потребно развојно унапређење правосуђа, а не системске промене као у претходној деценији, будући да је, између осталог преполовљен број нерешених старих предмета и број нерешених извршних предмета“, рекао је в.ф. председника Врховног касационог суда и додао да су велика очекивања судија и запослених у правосуђу од нове стратегије на пољима независности и самосталности, ефикасности, стручности и транспарентности.

Консултативни процес о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године организује Министарство правде уз подршку УСАИД-овог пројекта „Владавина права“.