Прекршајни суд у Пожаревцу

Адреса: 

Пожаревац, Дринска бр. 2

Телефон: 

012/222-353

Факс: 

012/222-353

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

164 321

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.