Привредни суд у Зајечару

Адреса: 

Зајечар, Трг Ослобођења 30

Телефон: 

019/442-072; 019/442-073

Факс: 

019/420-438

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

242 143

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.