Регионална конференција „Жртва кривичног дела и кривчноправни инструменти заштите“

Регионална конференција „Жртва кривичног дела и кривчноправни инструменти заштите (међународни правни стандарди, регионална кривична законодавства, примена и мере унапређења зашите)“ одржана је 22. октобра 2021. године у Београду.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић обратила се у уводоном делу конференције.

„Управо последњих година значајно су унапређена законска решења о жртвама у Србији и то у погледу насиља у породици, сексуалног криминалитета, злостављања на радном месту, трговини људима и кријумчарењу људи. Унапређена је и пракса у вези са заштитом деце, малолетника и других рањивих категорија жртава као сведока, као и законски оквир који регулише забрану дискриминације и родну равноправност“, истакла је председница Врховног касационог суда.

Говорећи о судским поступцима, председница Васовић је указала на то да је и даље у већини случајева пажња усмерена на кажњавање учиниоца кривичног дела, док жртва-оштећени има споредну улогу у том поступку.

На конференцији је представљена публикација „Жртва кривичног дела и кривчноправни инструменти заштите (међународни правни стандарди, регионална кривична законодавства, примена и мере унапређења зашите)“ у издању Мисије ОЕБС-а у Србији.

Конференцију је организовао пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, који финансира Европска унија а спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији.