Саопштење Опште седнице

Поводом извештавања медија и оглашавања различитих струковних и неструковних асоцијација о допуни става и ставовима које је Врховни касациони суд усвојио на седници Грађанског одељења одржаној 16.09.2021. године, Општа седница Врховног касационог суда обавештава јавност да је Врховни касациони суд највиша судска инстанца у Србији, те да ставове заузима у складу са законом и Пословником о раду, да исти нису обавезујући, већ служе уједначавању судске праксе. Са ставовима које је заузео Врховни касациони суд могуће је полемисати искључиво у законским оквирима.

Погрешно интерпретирана допуна става ВКС-а везано за трошкове обраде кредита, који  није измењен у односу на став из 2018. године, а како се то покушава приказати у јавности, већ допуњен објашњењем о домету његове примене, управо је резултат несaгласности судова у њиховим одлукама и образложењима, те потребе уједначавања судске праксе.

Општа седница, коју чине све судије Врховног касационог суда, најоштрије осуђује потребу одређених интересних група да давањем сопственог тумчења обману јавност и политизују рад Врховног касационог суда.