Седиште Прекршајног апелационог суда у Београду

Адреса: 

Београд, Тимочка бр. 14

Телефон: 

011/ 2836-166

Факс: 

011/ 2836-171

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs