Семинар „Суђење у разумном року – Пракса Европског суда и примена у националном законодавству“

Правосудна академија, у оквиру редовног програма сталне обуке, 05. и 06. фебруара 2016. године у Београду, организује обуку судија предавача који ће потом држати семинаре за председнике судова и судије који поступају у предметима заштите права на суђење у разумном року.