Судија Врховног касационог суда изабрана за потпредседника Међународне комисије правника (ICJ)

Судија Врховног касационог суда Радмила Драгичевић Дичић изабрана је за потпредседника Међународне комисије правника (ICJ) у јулу месецу 2018. године. Судија Драгичевић Дичић изабрана је 2014. године за члана Међународне комисије правника (ICJ).

Међународна комисија правника (ICJ) окупља 60 угледних судија и правника из свих делова света, има за циљ да обезбеди потпуни развој и делотворно спровођење међународног права људских права и међународног хуманитарног права, да осигура остваривање грађанских, културних, економских, политичких и социјалних права, да штити поделу власти и да јемчи независност правосуђа и правничке професије.

Седиште Међународне комисије правника (ICJ) је у Женеви.