Упутство за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу

В.ф.председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства Драгомир Милојевић и министарка правде Нела Кубуровић потписали су Упутство за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, 10. октобра 2019. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

В.ф. председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства Драгомир Милојевић је истакао да је потписивање Упутства за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу наставак међуинституционалне сарадње између Врховног касационог суда, Високог савета судства и Министарства правде.

„Препозната је још једна могућност за сарадњу у заједничким системским напорима да се постигне већа ефикасност рада судова, смањи број нерешених старих предмета и скрати трајање поступка“, рекао је в.ф. председника Врховног касационог суда.

Израда и издавање Упутства за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу омогућени су уз подршку пројекта „ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду” и УСАИД пројекта „Владавина права”.