Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 788 резултата)
 1. Рж1 р 27/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 27/2023 / Датум: 20.11.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 5. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015, 92/2023), у поступку заштите права на с ...

 2. Рж1 г 15/2023, Рж1 г 16/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2023, 16/2023 / Датум: 15.11.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015), у поступку заштите права на суђење у р ...

 3. Рж1 г 13/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2023 / Датум: 14.11.2023.

  Врховни суд у већу састављеном од судија Весне Субић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Јелене Ивановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Рајко Јелушић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разум ...

 4. Кзз Пр 33/2023 повреда Закона о прекршајима; чл. 264 ст. 2 т. 2 и 4 у вези чл.110; захтев се усваја

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 33/2023 / Датум: 14.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Taтјане Вуковић, Бојане Пауновић, Александра Степановића и Милене Рашић, чланова већа, са саветником Звезданом Говедарица Царић, као записничарем, у прекршајном пре ...

 5. Рев2 1751/2023 3.5.9; 3.19.1.25.2; одлучивање о ревизији

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1751/2023 / Датум: 10.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гавра Димитријевић, адвокат из..., против туженог Јавног комунално ...

 6. Рев 2596/2021 3.1.1.4.6

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2596/2021 / Датум: 09.11.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Весне Мастиловић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Филип Бацковић, адвокат из..., против тужене Репу ...

 7. Рев2 4400/2022 3.5.12

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4400/2022 / Датум: 01.11.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Божур Лакетић, адвокат из..., против туженог „Air Serbia“ АД Београд, Нови ...

 8. Рев2 1863/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1863/2022 / Датум: 01.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужилаца AA из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Горан Видаковић, адвокат из..., против ту ...

 9. Рев 22829/2023 3.1.4.1.8

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 22829/2023 / Датум: 01.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Станковић, председника већа, Радославе Мађаров и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца Републике Србија, Основно јавно тужилаштво у Нишу, против тужене АА из..., коју заступа Никола Зл ...

 10. Рев1 46/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 46/2023 / Датум: 01.11.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Верослав Гарић, адвокат из..., против тужене ...

Pages