Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 401 резултата)
 1. Рев2 2656/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2656/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Милош Радојевић и Александар Милуновић, адвокати из..., про ...

 2. Рев 483/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 483/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље- противтужене АА из..., коју заступа пуномоћник Огњен Костић, адвокат из..., против туженог-про ...

 3. Рж1 г 8/2023 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 8/2023 / Датум: 01.09.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, број 40/2015) у поступку заштите права на суђење у разумном року предлага ...

 4. Рев2 1801/2022 3.5.15.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1801/2022 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници АА из..., чији је пуномоћник Витомир Виторовић, адвокат из..., против туженог Јавног предузећа „Пош ...

 5. Рев2 3212/2022 3.6; 3.6.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3212/2022 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Витомир Виторовић, адвокат из..., против тужене ЈП „Пошта Србије“ Београд ...

 6. Рев 16828/2023 3.1.4.16.4; 3.1.4.18.1; заштита од насиља у породици- мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 16828/2023 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јелена Ристић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији ј ...

 7. Рев 18318/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 18318/2023 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миле Ранкић, адвокат из..., против туженог малолетног ББ, чи ...

 8. Р 191/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 191/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Петар Тодоровић, адвокат из..., против тужене Републике Србије- Високи савет ...

 9. Р 175/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 175/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда, као правног следбеника ЈП „Електропривреда Србије“ Бе ...

 10. Р4 р 22/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 22/2023 / Датум: 28.08.2023.

  Врховни суд, судија Владислава Милићевић, одређена Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Томислав Шуњка, адвокат из..., одлучујући ...

Pages