Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 742 резултата)
 1. Рж1 г 15/2023, Рж1 г 16/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2023, 16/2023 / Датум: 15.11.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015), у поступку заштите права на суђење у р ...

 2. Рев 2596/2021 3.1.1.4.6

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2596/2021 / Датум: 09.11.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Весне Мастиловић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Филип Бацковић, адвокат из..., против тужене Репу ...

 3. Рев2 4400/2022 3.5.12

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4400/2022 / Датум: 01.11.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Божур Лакетић, адвокат из..., против туженог „Air Serbia“ АД Београд, Нови ...

 4. Рев2 1863/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1863/2022 / Датум: 01.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужилаца AA из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Горан Видаковић, адвокат из..., против ту ...

 5. Рев 22829/2023 3.1.4.1.8

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 22829/2023 / Датум: 01.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Станковић, председника већа, Радославе Мађаров и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца Републике Србија, Основно јавно тужилаштво у Нишу, против тужене АА из..., коју заступа Никола Зл ...

 6. Рев 1107/2022 3.19.1.21; решење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1107/2022 / Датум: 26.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Душан Делевић, адвокат из..., против ...

 7. Гзз1 6/2023 3.19.1.25

  Грађанска материја / Уписници: Гзз1 / Бр. предмета: 6/2023 / Датум: 26.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиље Републике Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, коју заступа Државно правобранилаштво, ...

 8. Рев2 1837/2023 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1837/2023 / Датум: 25.10.2023.

  Врховни суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Саша Милетић, адвокат из..., против тужених Јавно предузеће за подземну експ ...

 9. Рев2 2007/2022 3.19.1.25.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2007/2022 / Датум: 20.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Згређа, адвокат из..., против туженог „ШТАМПА СИСТЕМ“ д.о.о. из Новог Београд ...

 10. Рев2 3277/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3277/2022 / Датум: 20.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Емил Лилић, адвокат из..., против Предузећа за услуге и шпедицију „Милшпед“ доо, Бео ...

Pages