Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6224 резултата)
 1. Кзз 343/2021 2.4.1.8.1; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 343/2021 / Датум: 30.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Невенке Важић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 2. Кзз ОК 12/2022 трошкови

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 12/2022 / Датум: 06.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Мирољуба Томића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записн ...

 3. Кзз 1029/2021 трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1029/2021 / Датум: 29.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Дубравке Дамјановић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном п ...

 4. Кзз 1407/2021 трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1407/2021 / Датум: 29.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Дубравке Дамјановић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном п ...

 5. Кзз 259/2022 439. тачка 1. зкп; другостепени разлози

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 259/2022 / Датум: 23.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Биљане Синановић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записнича ...

 6. Кзз 235/2022 опозивање условне осуде због неиспуњавања обавезе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 235/2022 / Датум: 23.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Биљане Синановић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као зап ...

 7. Кзз 888/2021 незаконит доказ; непостојање елемената кривичног дела; погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 888/2021 / Датум: 22.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Радмиле Драгичевић Дичић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кр ...

 8. Кзз 186/2022 изузеће; прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 186/2022 / Датум: 15.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Дубравке Дамјановић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном ...

 9. Кзз 168/2022 фалсификовање јавне исправе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 168/2022 / Датум: 09.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Бате Цветковића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничарем, ...

 10. Кзз 182/2022 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 182/2022 / Датум: 09.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Бате Цветковића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем ...

Pages