Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7005 резултата)
 1. Кд 315/2022 надлежност и састав суда; одбијен предлог

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 315/2022 / Датум: 04.01.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирољуба Томића, председника већа, Татјане Вуковић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела угрожавање сиг ...

 2. Кзз ОК 53/2022 2.4.1.8.1.11; привремено одузимање предмета; 2.2; организовани криминал

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 53/2022 / Датум: 21.12.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у криви ...

 3. Кзз 1378/2022 438 ст. 2 т. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1378/2022 / Датум: 21.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничар ...

 4. Кзз 1393/2022 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1393/2022 / Датум: 21.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничар ...

 5. Кзз Пр 56/2022 усваја се захтев, укидају правн. пресуде; повреда закона чл. 264 ст. 2 тач. 4 у вези чл. 94 ст. 2 закона о прекршајима

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 56/2022 / Датум: 20.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Taтјане Вуковић, Дубравке Дамјановић и Милене Рашић, чланова већа, са саветником Звезданом Говедарица Царић, као записничарем, у прекршај ...

 6. Кзз 1363/2022 2.4.1.22.1.2.3; повреда закона у погледу одлуке о кривичној санкцији, о одузимању имовинске користи или о опозивању

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1363/2022 / Датум: 20.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Дубравке Дамјановић и Милене Рашић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 7. Кзз 1387/2022 2.4.1.22.1.2.1; непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1387/2022 / Датум: 20.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Дубравке Дамјановић и Милене Рашић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 8. Кзз 1342/2022 трошкови

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1342/2022 / Датум: 14.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Милене Рашић, Бате Цветковића и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничар ...

 9. Кзз 1356/2022 повреда закона у погледу одлуке о крив. санкцији

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1356/2022 / Датум: 13.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Биљане Синановић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предме ...

 10. Кзз 1327/2022 чл. 439 тачка 2 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1327/2022 / Датум: 07.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Милене Рашић, Бате Цветковића, Мирољуба Томића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Немањом Симићевићем као записни ...

Pages