Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4538 резултата)
 1. Кзз 910/2019 постојање оптужбе окривљеног тужиоца

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 910/2019 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ...

 2. Кзз Пр 26/2019 2.5.8.2.право на одбрану

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 26/2019 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у прекршајном пред ...

 3. Кд 174/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 174/2019 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА ...

 4. Кзз 952/2019 2.1.29.2 насилничко понашање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 952/2019 / Датум: 25.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записн ...

 5. Кзз Пр 21/2019 2.5.28 редовни правни лек

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 21/2019 / Датум: 25.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као запи ...

 6. Кд 176/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 176/2019 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА ...

 7. Кзз 957/2019 ув 453 зкп; 438 ст 1 тач.9 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 957/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Mилунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 8. Кзз 938/2019 прекорачење оптужбе; незаконит доказ; одбијен ззз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 938/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Mилунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 9. Кзз 948/2019 крив.дело- елементи кд; казна- повреда 439 тачка 3

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 948/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Милунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 10. Кзз 928/2019 трошкови кривичног поступка; усвојен захтев за заштиту законитости

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 928/2019 / Датум: 24.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Соње Павловић, Mилунке Цветковић, Веска Крстајића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

Pages