Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев2 3727/2023 3.19.1.25.1.4; 3.1.9.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3727/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовићa, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милорад Константиновић, адвокат из..., прот ...

 2. Рев 25313/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 25313/2023 / Датум: 18.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из.., чији је пуномоћник Саша Милошевић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији ј ...

 3. Гж ап1 2/2023 3.19.1.25.5; жалба против решења

  Грађанска материја / Уписници: Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Данијела Бојичић, адвокат из..., против тужене Компаније „Ратко Митровић“ а.д ...

 4. Рев2 1393/2023 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1393/2023 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Халас Радуловић, адвокат из..., про ...

 5. Рев2 3456/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3456/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из... и ЂЂ из..., чији је заједнички пуномоћник Фил ...

 6. Рев2 861/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 861/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ и ЕЕ сви из..., чији је заједнички пуномоћник Владимир Милановић адвока ...

 7. Рев2 1413/2023 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1413/2023 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Раде Митровић, адвокат из..., против тужене Општине Власотинце, коју заступа Оп ...

 8. Рев2 3503/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3503/2023 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из..., ЖЖ из..., ...

 9. Рев2 175/2022 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 175/2022 / Датум: 05.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Весне Мастиловић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Лабуд Стојановић, адвокат из..., против тужене „Banca Intesa“ а.д. Београд ...

 10. Рев2 4700/2022 3.5.15.4.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4700/2022 / Датум: 05.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Чедомир Голубовић адвокат из..., против туженог Јавног предузећа ...

Pages