Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 42 резултата)
 1. Р4 р 22/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 22/2023 / Датум: 28.08.2023.

  Врховни суд, судија Владислава Милићевић, одређена Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Томислав Шуњка, адвокат из..., одлучујући ...

 2. Р4 к 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 к / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 25.08.2023.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., са боравиштем у..., одлучујући о приговору за убрзавање поступка, донео је 25.08.2023. године Р Е Ш Е Њ Е Врховни суд СЕ ОГЛАШАВА стварно ...

 3. Рж1 у 122/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 122/2023 / Датум: 23.08.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., улица..., кога заступа пуномоћник Михајло Павловић, адвокат из..., ул.... из Заједничке адвокатске канцеларије „Мијатовић&Павловић“, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против р ...

 4. Рж1 у 108/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 108/2023 / Датум: 01.08.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из...,..., чији је пуномоћник Лазар Вујошевић, адвокат из..., ул...., локал бр...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 184/23 од 15.06.2023. године, у пре ...

 5. Рж1 у 107/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 107/2023 / Датум: 01.08.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Огњен Радојчић, адвокат из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 202/23 од 20.06.2023. године, у п ...

 6. Рж1 у 116/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 116/2023 / Датум: 01.08.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из... ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 243/23 од 04.07.2023. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је 01.08.2023. го ...

 7. Рж1 у 83/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 83/2023 / Датум: 26.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Љиља Крстић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 154/23 од 30.05.2023. године, у предмету заштите ...

 8. Рж1у 106/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 106/2023 / Датум: 26.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из... ул.... чији је пуномоћник Ален Јовановић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору за убрзавање поступка, донео је дана 26.07.2023. године, ...

 9. Рж1 у 112/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 112/2023 / Датум: 20.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због неизвршења решења Управног суда Р4 у 36/23 од 20.03.2023. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је 20.07. ...

 10. Рж1 у 87/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 87/2023 / Датум: 20.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 190/23 од 29.05.2023. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дана 20.07.2023. годи ...

Pages