Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 788 резултата)
 1. Рев 1107/2022 3.19.1.21; решење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1107/2022 / Датум: 26.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Душан Делевић, адвокат из..., против ...

 2. Гзз1 6/2023 3.19.1.25

  Грађанска материја / Уписници: Гзз1 / Бр. предмета: 6/2023 / Датум: 26.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиље Републике Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, коју заступа Државно правобранилаштво, ...

 3. Рев2 1837/2023 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1837/2023 / Датум: 25.10.2023.

  Врховни суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Саша Милетић, адвокат из..., против тужених Јавно предузеће за подземну експ ...

 4. Кзз 1124/2023 трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1124/2023 / Датум: 24.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Светлане Томић Јокић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окри ...

 5. Кзз 959/2023 пресуђена ствар; незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 959/2023 / Датум: 23.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Татјане Вуковић, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 6. Рев2 2007/2022 3.19.1.25.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2007/2022 / Датум: 20.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Згређа, адвокат из..., против туженог „ШТАМПА СИСТЕМ“ д.о.о. из Новог Београд ...

 7. Рев2 3277/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3277/2022 / Датум: 20.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Емил Лилић, адвокат из..., против Предузећа за услуге и шпедицију „Милшпед“ доо, Бео ...

 8. Р4 г 10/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 10/2023 / Датум: 19.10.2023.

  Врховни суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., ББ из... и ВВ из..., које заступа пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из..., одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету ...

 9. Кзз 1076/2023 одбијен ззз; 439 т.1 и 2 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1076/2023 / Датум: 18.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Мирољуба Томића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 10. Кзз 1086/2023 одбијен ззз; 438 ст. 1 тач. 9 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1086/2023 / Датум: 18.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Мирољуба Томића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмет ...

Pages