Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 393 резултата)
 1. Узп 489/2017 понављање управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 489/2017 / Датум: 22.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Јасминке Станојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћник ...

 2. Узп 475/2017 додела општинских средстава за јавно информисање

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 475/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Општине Шид- Општинског већа Општине ...

 3. Прзз 27/2017 прекршај-достављање

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 27/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 4. Прзз 1/2018 прекршај- блажи пропис

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 1/2018 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 5. Прзз 28/2017 прекршај- порез

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 28/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 6. Прзз 30/2017 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 30/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 7. Прзз 32/2017 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 32/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 8. Узп 493/2017 информације од јавног значаја

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 493/2017 / Датум: 25.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Удружења грађана ''АА'' ...

 9. Узп 336/2017 дисциплинска одговорност стечајног управника

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 336/2017 / Датум: 21.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из...,..., кога заступа пуномоћник Мар ...

 10. Узп 348/2017 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 348/2017 / Датум: 30.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., улица..., коју заступа пуномоћн ...

Pages