Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11204 резултата)
 1. Рев 835/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 835/2020 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., про ...

 2. Рев 1146/2020 посебна ревизија; дозвољеност ревизије; 3.19.1.15.1.4; 3.19.1.15.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1146/2020 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., про ...

 3. Рев 899/2020 посебна ревизија; дозвољеност ревизије; 3.19.1.15.1.4; 3.19.1.15.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 899/2020 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., про ...

 4. Р 50/2020 делегација; надлежности; 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 50/2020 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца AA из села..., Општина..., чији је пуномоћник aa, адвокат из..., против туженог оператора дистрибу ...

 5. Рев2 2939/2018 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2939/2018 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Илије Зиндовића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Снежана Врсајковић Хеђи, адвока ...

 6. Рж1 у 22/2020 1.6.6.7 правни лек за убрзање поступка; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 22/2020 / Датум: 10.03.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Младен Влашић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 381/2019 од 13.02 ...

 7. Р4 г 1/2020 1.6.6.7 правна средства за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 06.03.2020.

      Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., кога заступа Весна Јовановић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о приговору за убрзање поступка, донео је дана 06.03.2020. ...

 8. Рев 595/2020 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 595/2020 / Датум: 05.03.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адв ...

 9. Рев 484/2020 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 484/2020 / Датум: 05.03.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, а ...

 10. Рев 622/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 622/2020 / Датум: 05.03.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, ...

Pages