Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11656 резултата)
 1. Рев 1081/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1081/2020 / Датум: 04.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Денић, адвокат из. ...

 2. Рев 2243/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2243/2020 / Датум: 03.06.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Jасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, др Илије Зиндовића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Денић, адвокат из..., ...

 3. Спп 1/2020 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.11; 3.1.2.10

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 02.06.2020.

  ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ ВЕЗА: П 800/18 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 02.06.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ, као непотпун, предлог Основног суда у Новом Пазару за решавање спорног правног пит ...

 4. Спп1 1/2020 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.11; 1.6.6.7

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 02.06.2020.

  ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ ВЕЗА: Су – 17 2019-53-3 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 02.06.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног суда у Лесковцу за решавање спорног правног питања. О б р ...

 5. Кзз ОК 6/2020 одбијен ззз; недозвољен доказ; елементи к.дела; к.дело чл. 366 ст. 1 кз трговина утицајем

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 6/2020 / Датум: 02.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Соње Павловић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кр ...

 6. Кзз 397/2020 одбијен ззз; 438 ст. 2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 397/2020 / Датум: 02.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Соње Павловић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кр ...

 7. Р1 611/2019 3.20.1 сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 611/2019 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиље АА из села..., чији је пуномоћник Миомир Тасић адвокат из..., против туженог ЈП „ББ“...- у ли ...

 8. Рев 4603/2019 3.19.1.25.1.2; благовременост ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4603/2019 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Добрила Станковић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чи ...

 9. Рж1 р 4/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 27.05.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јелена Боровац, у предмету предлагача АА из села... код..., чији је пуномоћник Зоран Радојевић, адвокат из... одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу Р4 р 18/19 од 25.12.2019. године, до ...

 10. Р 61/2020 3.21; делегација

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 61/2020 / Датум: 27.05.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звезданe Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Зорица Бојовић Роговић, адвокат из..., против тужене Републике Србије ...

Pages