Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14652 резултата)
 1. Рев 4385/2018 3.1.2.5.3; 3.1.2.5.4; 3.1.2.18.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4385/2018 / Датум: 17.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца „Best Home“ ДОО из Београда, чији је пуномоћник Татјана Раичеви ...

 2. Рев2 3272/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3272/2020 / Датум: 16.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., чији је заједнички пуномоћник Срђан Ал ...

 3. Кзз 1436/2020 кријумчарење; чл. 350 КЗ-а

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1436/2020 / Датум: 16.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничаре ...

 4. Кзз 1413/2020 увреда

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1413/2020 / Датум: 16.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записнича ...

 5. Рев2 2867/2019 поништај одлуке о додели стана

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2867/2019 / Датум: 16.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Недић, адвокат из..., против туженог ЈКП „Београдске елект ...

 6. Кзз 1267/2020 2.4.1.14; трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1267/2020 / Датум: 15.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету о ...

 7. Рж1 гп 15/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2020, 16/2020 / Датум: 15.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача „Big apple“ д.о.о. Лазаревац, чији је пуномоћник Јаковљевић Јелена, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због ...

 8. Кзз 1008/2020 повреда поступка чл. 438 ст. 1 т. 9 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1008/2020 / Датум: 15.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 9. Кзз 1151/2020 2.4.1.22.1.2.1.1; декриминација; 2.1.27.8; лажно представљање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1151/2020 / Датум: 15.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 10. Кзз 1417/2020 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1417/2020 / Датум: 15.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

Pages