Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11791 резултата)
 1. Рев2 2064/2018 3.5.15.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2064/2018 / Датум: 10.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Jасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље AA из …, чији је пуномоћник Љубомир Петковић, адвокат из …, против туженог АД „ББ“ …, ...

 2. Р4 г 5/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 5/2020 / Датум: 05.06.2020.

  Врховни касациони суд, судија Бранислав Босиљковић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући на основу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року о приговору за убрзање поступка, без испитног поступка дана 05.06.2020. године, доне ...

 3. Узп 103/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.1.1; враћање имовине версим заједницама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 103/2020 / Датум: 05.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву „АА“ д.о.о....,......, ...

 4. Р4 гп 1/2020 1 6 6 7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 гп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 04.06.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., кога заступа Славиша Мрдаковић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о приговору за убрзавање поступка, донео је дана 04.06.2020. ...

 5. Рев 794/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 794/2020 / Датум: 04.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милош Југовић, адвокат из ...

 6. Прев 171/2020 3.19.1.21; решење

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 171/2020 / Датум: 04.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Специјална болница за... „Др АА“..., чији је пуномоћник Бранислав Матић, адвокат у..., против т ...

 7. Рев 782/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 782/2020 / Датум: 04.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Михајло Булајић, адвокат ...

 8. Рев 1101/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1101/2020 / Датум: 04.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Михајло Булајић, адвокат ...

 9. Рев 1081/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1081/2020 / Датум: 04.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Денић, адвокат из. ...

 10. Рев 1341/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1341/2020 / Датум: 04.06.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље AA из..., чији је пуномоћник Немања Ковачевић, адвокат из ...

Pages