Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14036 резултата)
 1. Рев 3189/2022 затезна камата; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.1.2.13.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3189/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Снежана Санковић Цонић ...

 2. Рев 3690/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3690/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Срђан Ивковић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је пуно ...

 3. Рев 3603/2022 3.1.4.18

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3603/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Илић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

 4. Рев 7487/2021 3.1.2.5.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7487/2021 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Предраг Басарић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији је ...

 5. Рев2 775/2022 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 775/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Зијадин Аземи, адвокат из..., против тужене Радио т ...

 6. Рев 7409/2021 3.19.1.1.4; 3.1.2.8; 31.2.8.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7409/2021 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Славица Глишић Полић, ...

 7. Рев2 1012/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1012/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Манић, адвокат из..., против туженог Дом здр ...

 8. Рев 2174/2022 3.1.2.4.2; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2174/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић, Иване Рађеновић, Бранка Станића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Сандра Ив ...

 9. Рев 3068/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3068/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бранимир Марковић, адвокат из..., против тужених СГЗР „Градња А2 ...

 10. Рев2 865/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др. примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 865/2022 / Датум: 08.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА из..., чији је пун ...

Pages