Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11656 резултата)
 1. Рев 2026/2020 1.6.6.9; накнада; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2026/2020 / Датум: 14.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић, Данијеле Николић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић адвока ...

 2. Прев 128/2020 3.19.1.21; решење

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 128/2020 / Датум: 14.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца ДП „АА“ у стечају, из..., кога заступа Агенција за лиценцирање стечајних управника – Цент ...

 3. Рев 35/2020 3.1.2.8.4.7 повреда слободе; нематеријална штета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 35/2020 / Датум: 13.05.2020.

      Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., ...

 4. Рев 1435/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1435/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Божидара Вујичића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгана Ђилас, адвок ...

 5. Рев 534/2020 1.6.6.9.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 534/2020 / Датум: 13.05.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., пр ...

 6. Рев 584/2020 1.6.6.9.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 584/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., ...

 7. Рев 1708/2020 1.6.6.9.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1708/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., ...

 8. Рев2 3399/2019 3.6.1 дискриминација

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3399/2019 / Датум: 13.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Раднић Маја, адвокат из..., против туженог ЈП ...

 9. Рев2 263/2020 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 263/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Божидара Вујичића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Димитар Иванов, адвока ...

 10. Рев2 3190/2019 3.6.1; дискриминација

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3190/2019 / Датум: 13.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Раднић Маја, адвокат из..., против туженог ЈП ...

Pages