Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 18332 резултата)
 1. Рев 1196/2021 3.1.4.9: вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1196/2021 / Датум: 21.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Јасмина Шпирић, адвокат из..., против туженог ББ из... ...

 2. Кзз 437/2021 чл. 246 ст. 1 кз-а

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 437/2021 / Датум: 21.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Бате Цветковића, Биљане Синановић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записни ...

 3. Кзз 447/2021 2.4.1.22.1.2.2; 2.4.1.22.1.1.1; 2.4.1.22.1.1.8

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 447/2021 / Датум: 21.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Батe Цветковића, Биљане Синановић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записни ...

 4. Рев2 846/2021 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 846/2021 / Датум: 21.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Слађане Накић Момировић, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, ...

 5. Р 1445/2021 3.21; делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 1445/2021 / Датум: 21.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звезданe Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ненад Филиповић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, коју ...

 6. Рев2 891/2021 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др. примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 891/2021 / Датум: 21.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Слађане Накић Момировић, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Маја Раднић, адво ...

 7. Р4 г 12/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 12/2021 / Датум: 20.04.2021.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка, донео је дана 20.04.2021. године, без испитног по ...

 8. Кзз 439/2021 трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 439/2021 / Датум: 20.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном ...

 9. Кзз 440/2021 пресуђена ствар; 485-1 т. 1 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 440/2021 / Датум: 20.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ...

 10. Рж гп 2/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж гп / Бр. предмета: 2/2021 / Датум: 20.04.2021.

  Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., чији је пуномоћник Нермин Ајдиновић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног а ...

Pages