Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 273 резултата)
 1. Рж г 45/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 45/2016 / Датум: 16.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача Р.М. из Т., чији је пуномоћник А.С., адвокат из К., ради заштите права на суђење у разумном ро ...

 2. Рж г 1809/2015 дужина трајања поступка и сложеност случаја

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1809/2015 / Датум: 10.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у предмету предлагача Ј.Ј. из С., чији је пуномоћник С.С., адвокат из С., ради заштите права на суђење у разумном р ...

 3. Рж г 507/2016 нови захтев за заштиту права

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 507/2016 / Датум: 10.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача Д.О.О. Б.п. из Н.Б., кога заступа М.П., адвокат ...

 4. Рж г 86/2016 преурањеност захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 86/2016 / Датум: 09.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача Ж.М. из Б., Р. Ц.Г., чији је пуномоћник З.Ц., адвокат из К., ради заштите права на суђење у р ...

 5. Рж г 387/2016 дозвољеност захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 387/2016 / Датум: 25.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Д.З. из Б., одлучујући о жалби предлагача изјавље ...

 6. Рж к 14/2016 кривични поступак; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 14/2016 / Датум: 24.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у поступку предлагача Г.М., ради заштите права ...

 7. Р4 г 1/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 1/2016 / Датум: 24.02.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у поступку предлагача М.Н. из Л., чији је пуномоћник С.Ф., адвокат из Л., улица …, одлучујући о захтеву предлагача за зашти ...

 8. Рж г 354/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 354/2016 / Датум: 24.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача С.Ђ.-Ј. из К., чији је пуномоћник Р.Ј., адвокат из Б., ради заштите права на суђење у разумно ...

 9. Рж г 1690/2015 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1690/2015 / Датум: 11.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача М.Г. из К., Ул. … бр. …, чији је пуномоћник З.И., адвокат из К., ради заштите права на суђење ...

 10. Рж г 1705/2015 понашање суда и значај поступка за подносиоца захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1705/2015 / Датум: 11.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача Д.В. из Б.П., О.К., чији је пуномоћник Р.Ј., адвокат из Б., ради заштите права на суђење у раз ...

Pages