Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 635 резултата)
 1. Узп 387/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитиање судске одлуке; 4.2.6 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 387/2019 / Датум: 24.01.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву AA, кога заступ ...

 2. Узп 375/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.5.2. спор пуне јурисдикције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 375/2019 / Датум: 17.01.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Привредног друштва АА,..., за ...

 3. Узп 385/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 385/2019 / Датум: 20.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства унутрашњих послова Републи ...

 4. Узп 156/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.6. надлежност судова

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 156/2019 / Датум: 20.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Скупштине општине Љубовија ...

 5. Узп 392/2018 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.1.3.1 тужилац

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 392/2018 / Датум: 20.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву ''SUNOKO'&# ...

 6. Ус 11/2019 3.20.2 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 11/2019 / Датум: 13.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Со ...

 7. Узп 198/2019 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 198/2019 / Датум: 13.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., коју заступа пуномоћн ...

 8. Узп 349/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 349/2019 / Датум: 13.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву председника Демократске парти ...

 9. Узп 345/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.4 јавне расправе по тужби

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 345/2019 / Датум: 05.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником суда Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Коморе медицинских ...

 10. Узп 363/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.1.2 враћање имовине физичким лицима

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 363/2019 / Датум: 05.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Агенције за реституцију ...

Pages