Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев 23597/2023 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 23597/2023 / Датум: 05.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Весне Мастиловић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужиље малолетне АА из..., чији је законски заступник отац ББ и ...

 2. Рев 16948/2023 3.1.4.18; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 16948/2023 / Датум: 04.10.2023.

  Врховни суд,у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници малолетне тужиље АА из... против тужене ББ из..., ради заштите од насиља у породици, одлучујући о ревизији коју ј ...

 3. Рев2 2567/2022 3.5.9; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2567/2022 / Датум: 04.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Миљуш и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Живковић, адвокат из..., против т ...

 4. Рев 418/2022 3.1.2.8.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 418/2022 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милорад Пањевић, адвокат из..., против туженог Друштва са огранич ...

 5. Р 247/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 247/2023 / Датум: 04.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у извршном поступку извршног повериоца Вишег суда у Београду, Београд – Савски венац, кога заступа законски заступник Др ...

 6. Рев2 2506/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија;3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др.примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2506/2023 / Датум: 04.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Миљуш и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Милентије Галовић и Миљан Тошић, адвок ...

 7. Рев2 3557/2022 3.5.15.5.1; упозорење

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3557/2022 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Стојадиновић, адвокат из..., против туженог АД „Железн ...

 8. Рев 21130/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 21130/2023 / Датум: 28.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиље- противтужене АА из..., чији је пуномоћник Митар Крстић, адвокат у..., против туженог-противтужиоца ББ ...

 9. Rev2 3983/2022 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3983/2022 / Датум: 28.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Биљана Настасић, адвокат из..., против тужене Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ ...

 10. Рев 20644/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 20644/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Радован Зиндовић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, Виши суд у Суб ...

Pages