Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 788 резултата)
 1. Кзз 1104/2023 чл. 438 ст. 1 т. 1 ЗКП; чл. 439 т. 1 ЗКП; чл. 438 ст. 2 т. 9 ЗКП; одбијено

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1104/2023 / Датум: 18.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Мирољуба Томића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног суда Весном Зарић, као записничарем, у кривичном ...

 2. Р 253/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 253/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парничном поступку тужиоца АА из..., чији су пуномоћнци Мирослав Тешић, Иван Тешић и Јелена Шуњеварић, адвокати из..., прот ...

 3. Рев 24512/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 24512/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., чији је пуномоћник Тијана Шалдић, адвокат из..., про ...

 4. Р 186/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 186/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милена Цолић, адвокат из..., против тужене Републике Србије – Виши суд у Београд ...

 5. Рев 10786/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10786/2023 / Датум: 18.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље- противтужене АА из..., коју заступа пуномоћник Снежана Мишовић Гуцуња из..., против туженог-про ...

 6. Рев 9513/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 9513/2022 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Матковић Стефановић и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Недељков, адвокат ...

 7. Рев2 3727/2023 3.19.1.25.1.4; 3.1.9.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3727/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовићa, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милорад Константиновић, адвокат из..., прот ...

 8. Рев 25313/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 25313/2023 / Датум: 18.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из.., чији је пуномоћник Саша Милошевић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији ј ...

 9. Гж ап1 2/2023 3.19.1.25.5; жалба против решења

  Грађанска материја / Уписници: Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Данијела Бојичић, адвокат из..., против тужене Компаније „Ратко Митровић“ а.д ...

 10. Кзз 1052/2023 жалба против решења о одређивању притвора

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1052/2023 / Датум: 17.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предмету окривљ ...

Pages