Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2797 резултата)
 1. Рев2 356/10- радно право, поништај уговора о замени стана, откупу и исељење

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 356/10 / Датум: 21.04.2010.

  У  ИМЕ  НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Лидије Ђукић, чланова већа, у  парници тужиоца Х.Х. из М.З., чији је пуномоћник адвокат др А.Ф. из Л., против првотуженог Фабрике гл ...

 2. Рев 242/10- право коришћења, ревизија умешача

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 242/10 / Датум: 14.04.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Весне Поповић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, у парници тужиоца Н.ф.к. а.д. из Н.С., против туженог Д.х. а.д. из Н.С., уз учешће умешача на страни тужиоца Р. ...

 3. Рев2 92/10- облигационо право, цесија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 92/10 / Датум: 14.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                       Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Весне Поповић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, у парници тужилаца ОСС К. а.д. З. и гранског синдиката Н. З., чији је пуномо ...

 4. Рев2 554/2010

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 554/10 / Датум: 14.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца Г.М. са боравиштем у Б., против тужене Републике Србије – Министарство правде, чији је з ...

 5. Рев2 749/10

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 749/10 / Датум: 14.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Весне Поповић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Слободан Каитовић адвокат из..., против тужене Спец ...

 6. Рев 403/10- накнада штете, незаконит рад органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 403/10 / Датум: 08.04.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца И.Р. из М., кога заступа Г.М. адвокат из З., против тужене Републике Србије, коју заступа Републички ...

 7. Рев 1537/10- накнада штете, изгубљена зарада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1537/10 / Датум: 07.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                       Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Весне Поповић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, у парници тужиоца М.М. из Н.С., кога заступа пуномоћник Д.С., адвокат из Н.С ...

 8. Рев2 52/10- отказ уговора о раду, злоупотреба права на одсуство

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 52/10 / Датум: 18.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца Р.Ш. из Б.Т. кога заступа А.Х. адвокат из Б.Т., проти ...

 9. Рев 293/10- накнада штете, народни посланик

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 293/10 / Датум: 17.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужилаца др Ј.Д. из Б., З.Н. из Б. и... странке из Б., чији је заједнички пуно ...

 10. Рев2 50/10- отказ уговора о раду, повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 50/10 / Датум: 17.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа,  Звездане Лутовац и Весне Поповић,  чланова већа, у правној ствари тужиље Т.С. из Л., чији је пуномоћник З.Ђ.-М., адвокат из Н.С. ...

Pages