Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Рев 1617/2015 облигационо право;накнада штете;војна пензија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1617/2015 / Датум: 30.09.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић-Момировић, чланова већа, у парници тужиоца В.В. из Н.С., чији је пуномоћник Д.М., адвокат из Н.С., против туженог Репу ...

 2. Рев2 1565/2014 разлика зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1565/2014 / Датум: 30.09.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић- Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца Ч.М. из А., чији је пуномоћник М.М., адвокат из Ч., против тужене Републик ...

 3. Рев2 1414/2015 прековремени рад

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1414/2015 / Датум: 30.09.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица, Слађане Накић Момировић, Љубице Милутиновић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужиоца Д.С. из У., чији је пуномоћник С.Н., адвокат из ...

 4. Прев 117/2015

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 117/2015 / Датум: 24.09.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Браниславе Апостоловић и судије Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца П.б. А. АД из Б. у стечају, улица … кога заступа пуномо ...

 5. Рев2 1652/2015 злостављање на раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1652/2015 / Датум: 24.09.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у спору тужилаца Ж.В. из В., А.Е. из Н.С., С.Б. из Н.С., С.Ц. из С.К., ...

 6. Рев2 326/2015 другостепеност

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 326/2015 / Датум: 24.09.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у радном спору тужиље Д.Г. из С.М., чији је пуномоћник З.Т., адвокат из С.М., против тужене ОШ С.Ш. из ...

 7. Рев2 1159/2015 недозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1159/2015 / Датум: 24.09.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац, Звездане Лутовац, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници тужиоца И.Р. из С., чији је пуномоћник С.М., адвокат у С., п ...

 8. Рев2 1207/2015 распоређивање

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1207/2015 / Датум: 24.09.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиоца Р.Ф. из Б., чији је пуномоћник З.П., адвокат у Б., против тужене општине Бор – Општинска управа ...

 9. Рев2 1483/2015 трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1483/2015 / Датум: 24.09.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у пaрници по тужби тужиоца С.Д. из Б., кога заступа пуномоћник Р.Н., адвокат из Б., против туженог Т. ...

 10. Прев 138/2015

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 138/2015 / Датум: 24.09.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Браниславе Апостоловић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца Агенција за приватизацију из Београда, ул. ...

Pages