Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев 22348/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 22348/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милица Радовановић, адвокат из..., против ...

 2. Рев2 336/2023 3.19.1.25.1.4;. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 336/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миљан Грбовић, адвокат из..., против тужен ...

 3. Рев 14613/2022 3.1.2.8.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 14613/2022 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Вучинић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, коју заступа ...

 4. Рев2 697/2023 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 697/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Србислав Стојановић, адвокат из..., против туженог Града Пожаревца, као ...

 5. Рев 1795/2021 3.1.2.8.3.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1795/2021 / Датум: 27.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Биљана Бранковић, адвокат из..., против туженог '' ...

 6. Прев 26/2023 3.19.1.21

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 26/2023 / Датум: 21.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца- противтуженог Прва београдска стамбена задруга „Шумадија“ Београд- у стечају, чији је пуномоћник Душ ...

 7. Рев2 2588/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2588/2023 / Датум: 20.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Манић, адвокат из..., против тужене Опште болнице „ ...

 8. Рев2 2011/2023 3.5.6; радни однос на одређено време

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2011/2023 / Датум: 20.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мира Аћимовић, адвокат из..., против тужене Београдске акаде ...

 9. Рев 108/2021 3.1.2.4.2; ништави уговори

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 108/2021 / Датум: 20.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Марија Тасић, адвокат из..., против тужених ББ из..., „Дорћо ...

 10. Рев 2331/2023 3.1.4.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2331/2023 / Датум: 14.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Шефкета Доловац, адвокат из..., против тужене ББ из..., коју заступа пуном ...

Pages