Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 42 резултата)
 1. Р4 г 7/2023 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 7/2023 / Датум: 07.07.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, на основу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, бр. 40/15), у поступку по приговору предлагача АА и ББ, оба из..., чији ...

 2. Рж1 р 23/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 23/2023 / Датум: 29.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Татјане Миљуш и Јелене Ивановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разум ...

 3. Рж1 р 21/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2023 / Датум: 29.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Биљане Синановић и Јелене Ивановић, чланова већа, поступајући у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., одлучујући о жалби пр ...

 4. Рж1 г 7/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 7/2023 / Датум: 23.06.2023.

  Врховни суд, и то судија Бранислав Босиљковић, одређен за поступање Годишњим распоредом послова, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Маја Цумбо адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјав ...

 5. Рж1 у 85/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 85/2023 / Датум: 16.06.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., бр..., чији је пуномоћник Љиља Крстић, адвокат из... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 173/23 од 26.05.2023. године, у предмету заштите пр ...

 6. Рж1 у 77/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 77/2023 / Датум: 16.06.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Розалија Томић, адвокат из..., број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 108/23 од 09.05.2023. године, у предмету зашти ...

 7. Рж1 у 71/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 71/2023 / Датум: 16.06.2023.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул...., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 У 105/23 од 05.05.2023. године, након спроведеног и ...

 8. Рж1 у 61/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 61/2023 / Датум: 15.06.2023.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Сузана Васиљевић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 У 83/23 од 27.04.2023. године, донео ...

 9. Рж1 уп 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 14.06.2023.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Драгослав Љубичановић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Прекршајног апелационог суда 19 Р4ОП ...

 10. Рж1 у 81/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 81/2023 / Датум: 09.06.2023.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА и ББ, обоје са пребивалиштем у..., ул...., чији је заједнички пуномоћник Огњен Ђурић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 У 1 ...

Pages