Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

9 резултата приказано на страни (од укупно 39 резултата)
 1. Прзз 4/2023 2.5.29.1; захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 4/2023 / Датум: 22.05.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту закони ...

 2. Прзз 5/2023 4.3; прекршајни поступак- остали прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 5/2023 / Датум: 22.05.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту закони ...

 3. Узп 69/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 69/2023 / Датум: 22.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Марине Милановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из Босне и Херцеговине,..., коју заст ...

 4. Узп 440/2022 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 440/2022 / Датум: 22.05.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Марине Милановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., чији је пуномоћник Новица Јовановић, адвока ...

 5. Прзз 17/2022 4.3; прекршајни поступак- остали прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 17/2022 / Датум: 22.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву за за ...

 6. Узп1 1/2023 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 15.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Јасмине Стаменковић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву Зрењанинске бискупије, Зрењанин, Трг сло ...

 7. Узп 25/2023 4.1.2.7.1; 4.1.1.12.1 понављање поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 25/2023 / Датум: 05.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., чији је пуномоћник ...

 8. Узп 327/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 327/2022 / Датум: 12.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву „АА – u prinudnoj likvidaciji“ и ...

 9. Узп 451/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 451/2022 / Датум: 06.02.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,..., кога заступа Марко Петро ...

Pages