Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 788 резултата)
 1. Кзз 1079/2023 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1079/2023 / Датум: 17.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

 2. Кзз 1089/2023 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1089/2023 / Датум: 17.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предмету окривљ ...

 3. Кзз 1097/2023 повреда кр. закона код одлуке о кр. санкцији

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1097/2023 / Датум: 17.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА ...

 4. Кзз 1093/2023 439 тачка 1 и 2 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1093/2023 / Датум: 16.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић, Александра Степановића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Врховног суда Весном Зарић, као записничарем, у кривичном пре ...

 5. Кзз ОК 31/2021 трошкови

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 31/2021 / Датум: 16.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић, Бате Цветковића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривичном предмету ...

 6. Кзз ОК 25/2023 ст.1 тач.1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 25/2023 / Датум: 16.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић, Александра Степановића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмету о ...

 7. Рж1 г 11/2023 1.6.6.6; критеријуми за оцену дужине поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 11/2023 / Датум: 12.10.2023.

  Врховни суд, судија Марина Милановић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу члана 7.став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'', бр. 40/15), у поступку заштите права на суђење у разумном ро ...

 8. Рев1 24/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 24/2023 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Верослав Гарић, адвокат из..., против тужене Републ ...

 9. Кзз 1049/2023 439 тачка 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1049/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Бате Цветковића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Врховног суда Весном Зарић, као записничарем, у кривичном ...

 10. Кзз 1069/2023 439 тач. 3

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1069/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Бате Цветковића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Врховног суда Весном Зарић, као записничарем, у кривичном ...

Pages