Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев2 2328/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2328/2023 / Датум: 14.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гавра Димитријевић, адвокат из.. ...

 2. Рев 9321/2023 3.1.4.16.1; издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 9321/2023 / Датум: 14.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Маја Ружић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији је пун ...

 3. Рев2 4362/2022 3.5.9; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4362/2022 / Датум: 14.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из... и ВВ из..., чији је заједнички пуномоћ ...

 4. Рев2 1806/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1806/2022 / Датум: 14.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Драгане Бољевић, Радославе Мађаров, Весне Станковић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јован Продановић ад ...

 5. Прев 2268/2022 3.1.2.15; 3.1.2.46

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 2268/2022 / Датум: 14.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Република Србија, Министарство финансија Београд, кога заступа Државно правобра ...

 6. Рев 4280/2022, Рев 20829/2023, Гзз1 2/2022 3.19.1.25.3; 3.19.1.25.6.2; 3.19.1.25.6.3; 3.19.1.25.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Рев, Гзз1 / Бр. предмета: 4280/2022, 20829/2023, 2/2022 / Датум: 14.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., Република..., чији је пуномоћник Јасна Николић, адвокат из..., против туженог „Elnos BL“ ДОО пред ...

 7. Рев 17240/2023 3.1.4.9; 3.1.4.11; лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 17240/2023 / Датум: 14.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судијa: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Биљана Бранковић, адвокат из..., против туженог Центра за социјални рад „Свети ...

 8. Рев 20288/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 20288/2022 / Датум: 14.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., као правног следбеника ББ из..., чији је пуномоћник Пеђа Милос ...

 9. Р 148/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 148/2023 / Датум: 14.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у извршном поступку извршног повериоца АА из..., чији је пуномоћник Иван Ћаловић адвокат из..., против извршног дужника ББ ...

 10. Рев 5997/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5997/2022 / Датум: 14.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца Привредног друштва за туризам, производњу и трговину „Амасис“ д.о.о. Бе ...

Pages