Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 788 резултата)
 1. Рев 2917/2021 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2917/2021 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Радославе Мађаров, Бранке Дражић, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца Акционарско друштво за ваздушни саобраћај AIR SERBIA, Београд, против ...

 2. Кзз 1038/2023 одбијен ззз; 438 ст. 2 т. 1 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1038/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Бате Цветковића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 3. Кзз 1048/2023 одбијен ззз; чл. 438 ст. 2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1048/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Бате Цветковића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 4. Рев 14360/2022 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 14360/2022 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић, Надежде Видић, Весне Мастиловић и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Слободан Деспотовић, адвокат из..., против ту ...

 5. Рев 23945/2023 3.6.2; дискриминаторско понашање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 23945/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиoца АА из..., чији је пуномоћник Радослав Шошкић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, ко ...

 6. Рев2 1484/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1484/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Иване Рађеновић, председника већа, Владиславе Милићевић и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... село..., ГГ из... и ДД из..., чији је пуномоћник Владимир ...

 7. Рев2 1393/2023 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1393/2023 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Халас Радуловић, адвокат из..., про ...

 8. Рев2 3456/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3456/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из... и ЂЂ из..., чији је заједнички пуномоћник Фил ...

 9. Рев2 861/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 861/2023 / Датум: 11.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ и ЕЕ сви из..., чији је заједнички пуномоћник Владимир Милановић адвока ...

 10. Рев 8119/2022 3.19.1.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8119/2022 / Датум: 11.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Недељков, адвокат у..., против тужене Републике Србије, Привредни суд ...

Pages