Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Р4 р 7/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 7/2020 / Датум: 17.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА из..., коју заступа пуномоћник Миодраг Шинжар, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног ...

 2. Р4 г 23/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 23/2020 / Датум: 17.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног касационог суда Рев 184/2020, након спроведеног испитн ...

 3. Рж1 р 32/2020 и Рж1 р 33/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 32/2020, 33/2020 / Датум: 17.09.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Станоје Филиповић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору предлагача од 11.06.2020. године услед повреде права на ...

 4. Рж 1 гп 12/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 12/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача ИК – СПЕДИТОР д.о.о. Нови Сад, чији је пуномоћник Дане Кораћ, адвокат у..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по ...

 5. Рж1 гп 10/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 10/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку зa заштиту права на суђење у разумном року предлагача „Градитељ – Пројект“ д.о.о. Ковин, поступајући по жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 и 1/20 ...

 6. Рж1 гп 13/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку зa заштиту права на суђење у разумном року предлагача Предузеће за производњу и продају софтвера „Adacco.net“ д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Светлана Бобић, адвокат из..., поступа ...

 7. Рж1 гп 9/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача Аеродром „Никола Тесла“ а.д. Београд- Сурчин, кога заступа Небојша Самарџић, адвокат из..., ради убрзања, поступајући по жалби предл ...

 8. Рж1 г 21/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Слободан Драгутиновић, адвокат из..., ради з ...

 9. Рж1 г 23/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 23/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Слободан Драгутиновић, адвокат из..., ради з ...

 10. Рж1 г 25/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 25/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Слободан Драгутиновић, адвокат из..., ради з ...

Pages