Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 739 резултата)
 1. Рж1 р 212/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 212/2022 / Датум: 28.11.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Татјане Миљуш, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предла ...

 2. Рж1 гп143/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 143/2022 / Датум: 25.11.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзавања поступк ...

 3. Рж1 гп 156/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 156/2022 / Датум: 25.11.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 Ст ...

 4. Рж1 г 16/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 16/2022 / Датум: 23.11.2022.

  Врховни касациони суд, судија Бранка Дражић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача Стамбене зграде која се налази у улици Максима Горког бр... у..., чији је пуномоћник Маринела Љубић Тодоран, адвокат из..., одлучујући о жалби предл ...

 5. Р4 г 7/2022 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 7/2022 / Датум: 23.11.2022.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, на основу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/15), у поступку по приговору пред ...

 6. Рж1 гп 133/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 133/2022 / Датум: 22.11.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..../..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби ...

 7. Рж1 гп 125/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 125/2022 / Датум: 10.11.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 Ст 77/22 од 26.09.2 ...

 8. Рж1 гп 122/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 122/2022 / Датум: 08.11.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 9. Рж1 г 15/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2022 / Датум: 08.11.2022.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., коју заступа пуномоћник ББ из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4 г 41/22 од 03.10.2022. године, донео је дана 08.11.20 ...

 10. Рж1 г 14/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 14/2022 / Датум: 08.11.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од: судија Весне Субић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у предмету предлагача АА и ББ, обојица из..., које заступа пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из..., одлучујућ ...

Pages