Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 787 резултата)
 1. Р4 г 2/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 07.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), у предмету заштите права на суђење у разумном року ...

 2. Р4 р 7/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 7/2023 / Датум: 07.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), у предмету заштите права на суђење у разумном року ...

 3. Р4 р 207/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 207/2022 / Датум: 27.02.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзање поступка у предмету ...

 4. Рж1 г 2/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 23.02.2023.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015), у поступку заштите права на ...

 5. Р4 р 219/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 219/2022 / Датум: 20.02.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из... бр..., чији је пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., ул.... бр... прилаз.., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради уб ...

 6. Р4 р 211/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 211/2022 / Датум: 14.02.2023.

  Врховни касациони суд, судија Бранка Дражић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзавања поступка у предмету Врховног кас ...

 7. Р4 р 215/2022 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 215/2022 / Датум: 10.02.2023.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, на основу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/15), у поступку по приговору пред ...

 8. Рж1 гп 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 03.02.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 9. Рж1 гп 279/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 279/2022 / Датум: 31.01.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 П ...

 10. Рж1 г 18/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 18/2022 / Датум: 30.01.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Рајко Јелушић, адвокат из..., ради заштите права на суђе ...

Pages