Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 308 резултата)
 1. Р1 402/2023 3.19.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 402/2023 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и ББ из..., које заступа Милош Ристић, адвокат из..., против тужених ВВ из... и „Веселинови ...

 2. Рев 13944/2023 3.1.4.18.1; заштита од насиља у породици- мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 13944/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Славиша Миљуш, адвокат из..., против т ...

 3. Рев 15711/2023 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 15711/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јелена Вуксановић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији ...

 4. Рев2 352/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 352/2021 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија, Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Славољуб Гајић, адвокат из..., против туженог Дома здравља „Стари Град“ са ...

 5. Рев 16132/2023 3.19.1.25.1.4; 3.1.4.18; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 16132/2023 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у поступку спречавања насиља у породици могућег учиниоца АА из..., чији је пуномоћник Гора ...

 6. Рев2 3719/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3719/2022 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Радомир Бућковић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, Министарство ...

 7. Рев2 1256/2023 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1256/2023 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА из... чији је пуномоћник Весна Михаиловић, адвокат из..., против туженог – противтужиоца ...

 8. Рев 20830/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 20830/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Бранка Војиновић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је п ...

 9. Рев1 47/2022 3.5.16.3.3; накнада штете због изгубљене зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 47/2022 / Датум: 31.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Весне Станковић, Радославе Мађаров и Марине Милановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Верослав Гарић адвокат ...

 10. Рев2 3609/2022 3.5.6; радни однос на одређено време

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3609/2022 / Датум: 31.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић и Весне Станковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Пешић адвокат из..., против туженог „CT TRADE“ ДОО из Оџак ...

Pages