Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8080 резултата)
 1. Кд 64/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 64/2019 / Датум: 03.04.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кр ...

 2. Кд 65/2019 2.4.1.2; надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 65/2019 / Датум: 03.04.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА, збо ...

 3. Кзз 315/2019 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 315/2019 / Датум: 03.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, ...

 4. Кзз 317/2019 2.4.1.22.1.1.4; 2.4.1.22.1.1.10; 2.4.1.22.1.1.11

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 317/2019 / Датум: 03.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 5. Кзз Пр 6/2019 2.5.8.2; право на одбрану у прекршајном поступку

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 6/2019 / Датум: 03.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничар ...

 6. Узп 127/2019 захтев за преиспитивање судских одлука

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 127/2019 / Датум: 28.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., поднетом преко пуном ...

 7. Кзз 309/2019 2.4.1.22.1.7; трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 309/2019 / Датум: 28.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, ...

 8. Кзз ОК 6/2019 неовлашћено лице

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 6/2019 / Датум: 27.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном ...

 9. Кзз 269/2019 2.4.1.22.2.3.4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 269/2019 / Датум: 27.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном ...

 10. Кзз 306/2019 недозвољени разлози

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 306/2019 / Датум: 27.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном ...

Pages