Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11204 резултата)
 1. Кзз 1424/2019 незаконити докази обавезна одбрана изузеће

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1424/2019 / Датум: 27.02.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету о ...

 2. Рев 4084/2018 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија 3.19.1.25.1.3. дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4084/2018 / Датум: 27.02.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић, Jасминке Станојевић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милутин Трнинић, адвокат из..., ...

 3. Рев2 1447/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1447/2019 / Датум: 27.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић, Јасминке Станојевић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиље AA из …, чији је пуномоћник Душан Ђорђевић, ...

 4. Р1 87/2020 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 87/2020 / Датум: 27.02.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зоран Јанићијевић, адвокат из..., против туженог „ББ“ д.о.о. из ...

 5. Рев2 2821/2018 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија 3.5.14 измена уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2821/2018 / Датум: 27.02.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат из..., против туженог ББ ...

 6. Р1 70/2020 3.19.1.2 надлежност

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 70/2020 / Датум: 27.02.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијечевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Илија Ђурђевић, адвокат из..., ради одлучи ...

 7. Рев 4052/2018 3.1.2.4.2; 3.19.1.16; ништави уговори; супарничари; јединствени супарничари

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4052/2018 / Датум: 27.02.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Jасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ, ЈЈ, КК и ЛЛ, сви из..., чији је пуномоћник Богољуб Гачев ...

 8. Рев 4746/2019 3.19.1.1.4 разумни рок 3.19.1.10 трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4746/2019 / Датум: 27.02.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Јелице Бојанић Керкез, Драгане Маринковић, Звездане Лутовац и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јокс ...

 9. Р1 77/2020 3.20.1; сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 77/2020 / Датум: 27.02.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Божидара Вујичића, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца Републике Србије, Министарства одбране, кога заступа Војно правобранилаштво-Одељење у Нишу ...

 10. Рев 1260/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија 3.19.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1260/2020 / Датум: 27.02.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић, Jасминке Станојевић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку предлагача АА из..., чији је пуномоћник Александар Милеуснић, адвока ...

Pages