Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11791 резултата)
 1. Кзз 372/2020 битна повреда одредаба крив. поступања; чл. 438 ст. 1 т. 7 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 372/2020 / Датум: 27.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 2. Рж1 у 38/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 38/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., општина..., чији је пуномоћник Михајло Павловић, адвокат из..., улица..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзавања поступка ...

 3. Кзз 336/2020 усвојен захтев; трошковник

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 336/2020 / Датум: 27.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, ...

 4. Рев2 1782/2018 3.5.16.2; рокови за заштиту права

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1782/2018 / Датум: 27.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Срђан Туфегџић, адвокат из..., против туженог „ББ“ Д. ...

 5. Рев 984/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 984/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујучића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милка Вукомановић, адвокат из... ...

 6. Кд 58/2020 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 58/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због ...

 7. Рев2 482/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 482/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., ...

 8. Рев2 3213/2018 3.5.15.4.8; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3213/2018 / Датум: 27.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Александар Остојин, адвокат из..., против туженог ДОО ...

 9. Р1 722/2019 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 722/2019 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јелена Стојановић, адвокат из..., против туженог ЈП Дирекција за ...

 10. Рев2 1063/2020 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1063/2020 / Датум: 27.05.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Гордане Комненић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Травица, адвокат из..., ...

Pages