Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11656 резултата)
 1. Рев 2024/2020 3.1.2.4.2; утврђивање делимичне ништавости уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2024/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Добриле Страјина, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ивана Делић, адвокат из... ...

 2. Рев2 2232/2019 3.5.15.4.8; технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2232/2019 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Иван Ђурић, адвокат из..., против туженог „ББ“ ДОО..., ...

 3. Рев 1811/2020 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1811/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Добриле Страјина, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Денић, адвокат из.. ...

 4. Рев 1823/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1823/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Денић, адвокат ...

 5. Р1 106/2020 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 106/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Петар Јовчић адвокат из..., против туженог ЈП „Дирекција ...

 6. Рев 41/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 41/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужилаца AA из … и ББ из …, које заступа пуномоћник Александ ...

 7. Рев 1982/2020 3.1.2.8.3.2; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1982/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., Општина..., чији је пуномоћник Бојана Ст ...

 8. Рев 982/2020 3.19.1.10

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 982/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић, Данијеле Николић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милош Васић, адвокат и ...

 9. Рев 1242/2020 3.19.1.10

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1242/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић, Данијеле Николић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Љиљана М. Денић, адвок ...

 10. Рев 1963/2020 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1963/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Добриле Страјина, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Зоран Б ...

Pages