Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13113 резултата)
 1. Рж1 у 67/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 67/2020 / Датум: 15.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из..., насеље... број..., чији је пуномоћник Нађа Милутиновић, адвокат из..., улица... број..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 11 ...

 2. Узп 193/2020 4.1.1.12.7; оглашавање решења ништавим; 4.2.2; просвета

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 193/2020 / Датум: 15.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства просвете, ...

 3. Кзз ОК 19/2020 трошкови

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 19/2020 / Датум: 15.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окри ...

 4. Рев2 1444/2018 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1444/2018 / Датум: 10.09.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ...

 5. Рев 3697/2020 3.1.4.18; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3697/2020 / Датум: 10.09.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужилаца AA, малолетних ББ, ВВ и ГГ, чији је законски заступник мајка АА из..., чиј ...

 6. Рев 3624/2020 3.1.5.1.2; уговор о закупу; 3.1.5.6; откуп стана; 3.1.2.4.2; ништави уговори

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3624/2020 / Датум: 10.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца Града Београда, кога заступа Градско правобранилаштво са ...

 7. Рев2 2438/2017 3.5.15.4.8

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2438/2017 / Датум: 10.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Енике Вег адвокат из..., против туж ...

 8. Кзз 645/2020 укинуто решење; трошкови крив. поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 645/2020 / Датум: 10.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Драгана Аћимовића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Ја ...

 9. Кзз 848/2020 одбијен ззз; елементи крив. дела; чл. 439 тач. 1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 848/2020 / Датум: 10.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Драгана Аћимовића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Ја ...

 10. Р1 312/2020 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 312/2020 / Датум: 10.09.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Божидара Вујичића и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Миодраг Ђидић, адвокат из..., против Акционарског друштва за путеве „Кру ...

Pages