Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7137 резултата)
 1. Кзз 635/2018 одбијен захтев; крив. дело 355 ст. 2; пресуђ. ствар

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 635/2018 / Датум: 05.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничар ...

 2. Кзз 646/2018 повреда чл. 9,16,15, чл. 113; 114 ЗКП-а; одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 646/2018 / Датум: 05.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у кривичн ...

 3. Кзз 626/2018 одбачај ззз; не позива се на законом дозвољене разлоге (чињенична)

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 626/2018 / Датум: 05.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у кривичн ...

 4. Кзз 637/2018 прекорачење оптужнице-убачене у изреку речи,,способан да схвати значај дела...,,; недозвољен доказ; нема криивчног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 637/2018 / Датум: 05.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничар ...

 5. Кзз 636/2018 одбачен ззз-недозвољен;противуречност изреке и разлога пресуде; чл. 438 ст. 2 тач. 2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 636/2018 / Датум: 05.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у кривичн ...

 6. Кд 75/2018 одређена надлежност Основног суда Обреновац

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 75/2018 / Датум: 31.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела лака теле ...

 7. Кзз 579/2018 одбачен захтев као недозвољен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 579/2018 / Датум: 31.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене М ...

 8. Кзз 609/2018 одбачај захтева- нема прописан садржај

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 609/2018 / Датум: 31.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

 9. Кзз 611/2018 одбачен захтев као недозвољен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 611/2018 / Датум: 31.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

 10. Кзз 619/2018 одбачен захтев као неблаговремен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 619/2018 / Датум: 31.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

Pages