Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев 16132/2023 3.19.1.25.1.4; 3.1.4.18; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 16132/2023 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у поступку спречавања насиља у породици могућег учиниоца АА из..., чији је пуномоћник Гора ...

 2. Рев2 3719/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3719/2022 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Радомир Бућковић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, Министарство ...

 3. Рев2 1256/2023 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1256/2023 / Датум: 06.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА из... чији је пуномоћник Весна Михаиловић, адвокат из..., против туженог – противтужиоца ...

 4. Рев 20830/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 20830/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Бранка Војиновић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је п ...

 5. Рев2 3045/2022 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3045/2022 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из..., ЖЖ из..., ЗЗ из..., ...

 6. Рев1 47/2022 3.5.16.3.3; накнада штете због изгубљене зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 47/2022 / Датум: 31.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Весне Станковић, Радославе Мађаров и Марине Милановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Верослав Гарић адвокат ...

 7. Рев2 3609/2022 3.5.6; радни однос на одређено време

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3609/2022 / Датум: 31.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић и Весне Станковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Пешић адвокат из..., против туженог „CT TRADE“ ДОО из Оџак ...

 8. Рев2 981/2022, Рев2 2999/20233 3.5.15.4; 3.5.16.3.2; 3.5.16.3.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Рев2 / Бр. предмета: 981/2022, 2999/2023 / Датум: 31.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Спасић Манић, адвокат из..., против туженог СГР „Квалитет“, ПР ...

 9. Прев 1445/2023 3.1.2.25; уговор о грађењу

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 1445/2023 / Датум: 31.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судије Бранка Станића, председника већа, судије Татјане Миљуш и судије Мирјане Андријашевић, чланова већа, у правној ствари тужиоца 3D PROJECT DOO Кикинда, Димитрија Туцовића 47/А, кога заступа пуномоћник адвокат Никола ...

 10. Р 222/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 222/2023 / Датум: 31.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Весне Станковић, чланова већа, у парници тужиље АА из... чији је пуномоћник Драгомир Тодоровић адвокат из..., против тужене Републике Србије, Високог саве ...

Pages