Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 742 резултата)
 1. Р4 р 26/2023 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 26/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, судија Весна Субић, одређена годишњим распоредом послова на основу одредби члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/14), у поступку по приговору предлагача АА из..., кога заступа пуномоћн ...

 2. Рев 20644/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 20644/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Радован Зиндовић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, Виши суд у Суб ...

 3. Рев 22348/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 22348/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милица Радовановић, адвокат из..., против ...

 4. Рев 5544/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5544/2022 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиље Републике Србије, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, коју заступа Држано правоб ...

 5. Рев2 336/2023 3.19.1.25.1.4;. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 336/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миљан Грбовић, адвокат из..., против тужен ...

 6. Рев 14613/2022 3.1.2.8.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 14613/2022 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Вучинић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, коју заступа ...

 7. Кзз 960/2023 одбија се ззз; 439 тач.1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 960/2023 / Датум: 27.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Гордане Којић и Александра Степановића, чланова већа, са саветником Машом Денић, као записничарем, у кривичном предмету окри ...

 8. Рев2 697/2023 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 697/2023 / Датум: 27.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Србислав Стојановић, адвокат из..., против туженог Града Пожаревца, као ...

 9. Кзз 969/2023 одбија се ззз; 439. тач. 1. зкп и чл. 438 ст. 2 тач.1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 969/2023 / Датум: 27.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Гордане Којић и Александра Степановића, чланова већа, са саветником Машом Денић, као записничарем, у кривичном предмету окри ...

 10. Кзз 987/2023 441 у вези 264 став 1 и 265 став 3 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 987/2023 / Датум: 27.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Гордане Којић и Александра Степановића, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у к ...

Pages