Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 230 резултата)
 1. Рж г 1135/2016 Хитност поступка; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1135/2016 / Датум: 08.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА и ББ, обоје из..., Ул.... бр...., чији је заједнички пуномоћник Бранка Војновић, адвокат из ...

 2. Рж г 1000/2016 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1000/2016 / Датум: 18.11.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Лидије Ђукић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној пр ...

 3. Рж г 1069/2016 Целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1069/2016 / Датум: 16.11.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА и ББ из...,..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача ...

 4. Рж р 234/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 234/2016 / Датум: 27.10.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку за заштиту права на суђење у разумном року предлагача АА из..., чији је пуномоћник Сњежана Пећанац, адв ...

 5. Рж1 гп 6/2016 целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: / Бр. предмета: 6/2016 / Датум: 14.07.2016.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Ајншпилер Поповић у поступку подносиоца ДОО Е.-п. С.Г. из К., кога заступа директор П.Д., у поступку заштите права на суђење у разумном року, поступку по жалби предлагача против решења Привредног апелационог суда Р4 П ...

 6. Рж г 1968/2015 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1968/2015 / Датум: 29.06.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић- Момировић, чланова већа, у поступку по захтеву предлагача С.Т. из Л., чији је пуномоћник В.Д., адвокат из Л., ради заштите права н ...

 7. Рж1 гп 4/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: / Бр. предмета: 4/2016 / Датум: 20.06.2016.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Ајншпилер Поповић у поступку подносиоца З.И. д.о.о. С., … бр. …, кога заступа М.Б., адвокат из С., у поступку заштите права на суђење у разумном року, поступку по жалби предлагача против решења Привредног апелационог ...

 8. Рж1 у 16/2016 целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 16/2016 / Датум: 09.06.2016.

  Врховни касациони суд, судија Драган Скоко, у предмету предлагача С.М. из К., Д.Б. …, одлучујући о жалби на решење Управног суда Р4 у 44/2016 од 30.03.2016. године у ставу I изреке, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дана 09.06.2 ...

 9. Р4 г 1/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 1/2016 / Датум: 08.06.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у поступку предлагача М.Н. из Л., чији је пуномоћник С.Ф., адвокат из Л., улица......, одлучујући о захтеву предлагача за ...

 10. Рж г 363/2016 хитност и дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 363/2016 / Датум: 02.06.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у ванпарници предлагача С.К. из Д.С., чији је пуномоћник З.Ђ., адвокат из Л., поводом захтева ради заштите права ...

Pages