Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Р4 г 14/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 14/2020 / Датум: 28.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача AA из …, кога заступа пуномоћник Слободан Б. Драгутиновић, адвокат из …, ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка у предмет ...

 2. Р4 р 9/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 28.08.2020.

    Врховни касациони суд и то, судија Бранислав Босиљковић, одређен Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача AA из..., Ул...., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адв ...

 3. Рж1 у 90/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 90/2020 / Датум: 27.08.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из...,..., чији је пуномоћник Југослав М. Раичевић, адвокат из...,..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 У 199/2020 ...

 4. Рж1 р 20/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 20/2020 / Датум: 27.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Раде Митровић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу ...

 5. Рж1 р 25/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 25/2020 / Датум: 27.08.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Раде Митровић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу Р ...

 6. Рж1 г 10/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 10/2020 / Датум: 27.08.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Крагујевцу Р4 г 10/20 од 05.06.2020. године, дана 27.08 ...

 7. Рж1 г 14/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 14/2020 / Датум: 27.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4 г 25/20 од 25.05.2020. године, дана 27.08 ...

 8. Rž1 r 30/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 30/2020 / Датум: 27.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Гордана Божиловић Петровић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационо ...

 9. Рж1 г 6/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 6/2020 / Датум: 27.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача AA из..., чији је пуномоћник Данка Живановић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Бе ...

 10. Р4 г 11/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 11/2020 / Датум: 25.08.2020.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Слободан Драгутиновић, адвокат из..., одлучујући о приговору за убрзање поступка у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, ...

Pages